Felmérés az MTA dolgozók munkahelyváltási és külföldi munkavállalási szándékairól és lépéseiről


2019. november 15.

Tóth István János: A kutatói magatartás Magyarországon 2017-2019. Előadás a Természettudományi Kutatóközpontban (pdf) 

-----------------------------------------

2019. szeptember 25.

Kedves akadémiai kollégánk!

Alább olvasható a felmérésünk(*) eredményeinek elemzése. Az elemzés legfontosabb eredményeinek összefoglalását az "Összefoglaló" tartalmazza. A részletes eredményeket, a módszertan leírását és a technikai részleteket pedig a "Tanulmány".

Zsanna Nyírő - István János Tóth - Júlia Varga

Changes in Hungarian Academy of Sciences researchers’ intention to resign and job search efforts between 2017 and 2019
Survey results


Abstract

Based on data from a self-administrated questionnaire survey, this paper analyses the motivations behind researchers resigning from the research network formerly under the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and their job search efforts one year before and one year after June 12th, 2018. This was the date on which Hungary’s Ministry of Innovation and Technology sent the HAS an e-mail message, informing it of a proposed amendment to Act XL of 1994 on the HAS and inviting the HAS to comment on the draft legislation with an extremely short turnaround (54 minutes). In the proposed amendment, the Hungarian government formulated its intention to withdraw research and development funds from the HAS research network and redirect them to the Ministry of Innovation and Technology. This shocking event was followed by a long and abortive series of negotiations between the HAS and the Hungarian government. In the end, on July 2nd, 2019, the Hungarian Parliament passed a new law that stripped the HAS of its research network and placed it under more direct government control. According to statements by a number of international scientific organizations, the HAS and its research community, these measures pose a serious threat to freedom of science in Hungary. The aim of the research was to examine if there was a change in researchers’ intention to resign from the research network as a consequence of this institutional shock. 747 researchers responded to the survey, i.e. nearly 40% of the researchers in the former HAS research network. The analysis used statistical, econometric and qualitative methods. The results show very large changes in researchers’ intention to resign and the frequency of their job search efforts between the year before and after June 12th, 2018. In only two years (from May 2017 to June 2019), the share of researchers who are considering leaving the previous HAS research network has risen from 41 to 79 per cent. The proportion of researchers taking major steps to find a new job (the rate of those who have applied for a job, interviewed for a job or accepted a job offer) has risen from 12 to 22 per cent. Statistical tests showed that these changes are significantly more frequent among researchers in the social sciences and the humanities, mathematics and the physical sciences, and among talented young researchers and researchers with high human capital who are more competitive in the job market than other groups of researchers. The findings suggest that researchers in the former HAS research network are likely to expect restrictions in scientific freedom and act accordingly.


#  Summary in English (pdf)

#  Figures and Data (xlsx, pdf)

#  Összefoglaló magyarul (pdf)

#  Tanulmány magyarul (pdf)


*: A kutatást és a tanulmány megszületését a benne résztvevők önkéntes munkája tette lehetővé.


Tóth István János
a kutatás vezetője

-----------------------------------------

2019. Augusztus 12.

Kedves akadémiai kollégánk!

2019. Augusztus 6-án lezártuk a kutatás adatfelvételét.
Június 19. és Augusztus 6. között összesen 916 akadémiai dolgozó válaszolt az adatfelvétel kérdőívére. Ez nagyon magas válaszadási aránynak számít. Önkitöltős adatfelvételeknél 8% körüli válaszadási arányok a szokásosak, a mi adatfelvételünknél pedig 4299 akadémiai dolgozóval számolva 21,3%-os válaszadási arányt értünk el. Ha csak a kutatókat számoljuk, és csak azokat az intézeteket és kutatóközpontokat, ahol sor került a vizsgálatra (15 kutatóközpontból és intézetből négy nem vett részt a vizsgálatban)  akkor 1934 kutatóból 747-en töltötték ki a kérdőívet, ami 38,6%-os kitöltési aránynak számít. A kutatók esetében az adatfelvétel során kapott eredményeket súlyozzuk az adatfelvételben részt vevő intézetekben dolgozók életkori csoportjai és tudományterület szerinti együttes megoszlása szerint. A súlyozott adatfelvétel tehát tükrözi a kutatásban részt vevő 1934 MTA kutató megoszlását életkori csoportok és tudományterületek szerint -- e szempontokból  "reprezentatívnak" tekinthető.

A kérdőív kitöltésének időbeni megoszlását az 1. Ábra mutatja. Ennek vízszintes tengelyén
a dátumok szerepelnek 2019. június 19. és 2019. augusztus 6. között, függőleges tengelyen pedig a kérdőívet kitöltő akadémiai dolgozók száma van. Az oszlopok azt mutatják, hogy az adott napon hányan töltötték ki on-line módon a kérdőívet. Az adatok jól mutatják, hogy a kutatás lebonyolításában segítő kollégák mikor küldték szét a kérdőív kitöltésére vonatkozó felhívást az egyes kutatóközpontok munkatársainak. Ezeken a napokon (június 19-én, június 26-án, július 2-án és 3-án) töltötték ki legtöbben a kérdőívet. 

A kutatás eredményeit szeptember első hetében fogjuk ezen a honlapon nyilvánosságra hozni magyar és angol nyelven.

Mindenkinek nagyon köszönjük, aki kitöltötte a kérdőívet!
Külön köszönjük azoknak segítségét akik közreműködtek a kutatás kísérőlevelének szétküldésében, a kérdőív elindításában, az on-line felület megprogramozásában. Munkájuk nélkül nem tudtuk volna ezt a sikeres adatfelvétel lebonyolítani.

1. Ábra: a kutatás kérdőívét kitöltő akadémiai dolgozók száma (fő) napok szerint, 2019 június 19. - 2019 augusztus 6. N = 916.

az adatfelvételt
          kitöltők száma naponta
Tóth István János
a kutatás vezetője


--------------------------------------------------------

2019. június 25.

Kedves akadémiai kollégánk!

Nemrég az Akadémiai Dolgozók Fórumával egyeztetve egy kutatás elindítását határoztuk el, amely az MTA dolgozók munkahelyváltási és külföldi munkavállalási szándékainak felmérését és szociológiai vizsgálatát célozza. A kutatási eredmények összefoglalóját rövid időn belül tervezzük publikálni angol és magyar nyelven. Ehhez szeretnénk az Ön  véleményét is megismerni annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk az akadémiai dolgozók szándékairól. Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy részt vesz a kutatásban és kitölti a honlapon elérhető kérdőívet. A kérdőívet szociológusok, közgazdászok és migrációval foglalkozó kutatók állították össze. Kitöltése legfeljebb 7 percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltése anonim, önkéntes és kizárólag statisztikai célokat szolgál. A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a GDPR értelmében a kitöltők azonosítását nem lehetővé tévő módon tartjuk nyilván.


A kérdőív kérdéseinek összeállításában részt vett:


Csanádi Mária (MTA KRTK KTI)
Muraközy Balázs (MTA KRKT KTI)
Nyírő Zsanna (MTA TK KI)
Szabó Endre (MTA KRTK Adatbank)
Tóth István János (MTA KRTK KTI)
Varga Júlia (MTA KRTK KTI)


Ha a kutatás céljaival, módszerével kapcsolatban kérdése lenne, akkor írjon nekünk az alábbi e-mail címre: [email protected]
A kutatás kérdőíve pdf formában itt olvasható.


Tóth István János
a kutatás vezetője

A kutatás kérdőívét ide kattintva töltheti ki